Termeni si conditii

 

Prin înregistrarea unui cont la www.pushinstruments.com cu adresa de e-mail, sunteți de acord cu Termenii serviciului și toate celelalte clauze enumerate aici mai departe. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni vă puteți dezactiva contul și să renunțați la utilizarea acestuia.

Data intrării în vigoare a prezentului acord de prestare al serviciilor este data la care vă înscrieți pentru un cont prin formularul nostru online sau data la care se semnează un contract cu unul dintre reprezentanții comerciali PushInstruments.CONSIDERENTE

Având în vedere ca:

- PushInstruments asigură la momentul actual soluții hardware și software pentru găzduirea și gestionarea site-urilor web, și are cunoștințe substanțiale, experiență și expertiză în gestionarea și întreținerea site-urilor;

- Clientul dorește să se angajeze PushInstruments și PushInstruments dorește să fie angajată de către client pentru a furniza astfel de servicii, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos;

- Părțile recunosc faptul că Internetul nu este nici deținut, nici controlat, de nici o entitate; Prin urmare, PushInstruments nu poate face nici o garanție că orice cititor trebuie să poată accesa serverul PushInstruments în orice moment datș

- PushInstruments declară că va face toate eforturile de bună credință pentru a se asigura că serverul său este disponibil cât mai mult posibil și cu întreruperea serviciului pentru cât mai puțin timp posibil.

Clientul și PushInstruments, pentru luarea în considerare a legămintelor reciproce și acordurile conținute în acest document, convin după cum urmează:REZILIEREA

PushInstruments are dreptul de a rezilia Termenii de utilizare, cu un efect imediat în urma transmiterii în scris a Clientului, dacă oricare dintre următoarele evenimente apar:

- Clientul nu face nici o plată atunci când acesta devine scadentă,

- Clientul a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord;

- Un lichidator este numit pentru Client sau oricare dintre activele sale;

- Clientul intră sau își propune să intre în orice acorduri cu creditorii săi, inclusiv acorduri voluntare;

- Clientul intră in procedura de faliment, sau o instanță emite o decizie în acest sens.

Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare dintre părți, fără motiv, în orice moment, prin acordarea celeilalte părți a unei perioade de 14 zile de la notificarea scrisă. PushInstruments va accepta terminarea prin poșta electronică, numai de la adresa de e-mail utilizată la înregistrare. Orice drepturi de a denunța prezentul acord nu aduc atingere oricăror altor drepturi acumulate.CONDIȚII FINANCIARE

Clientul va plăti prin orice metoda de plată valabilă, tariful lunar pentru serviciile software furnizate de PushInstruments. Plățile lunare ale clienților pentru serviciile de software, în funcție de planul selectat, se percepe fie în mod automat fie în mod manual, în fiecare lună, în baza metodei de plată validă furnizată de către client la momentul înregistrării/contractării.

În cazul în care Clientul nu achită tariful lunar, convenit, pâna la data scadentă, PushInstruments poate suspenda capacitatea Clientului de a utiliza Serviciile, și poate rezilia prezentul Acord privind serviciile.

1. Clientul este de acord cu faptul că toate cheltuielile și taxele asociate unui cont sunt responsabilitatea exclusivă a acestuia;

2. Facturarea se va opri la sfârșitul termenului de reziliere;

3. La sfârșitul duratei contractului, contractul se va reînnoi automat pentru durata contractului inițial pe termen nelimitat până când acesta este anulae în scris sau prin e-mail;

4. Încălcarea termenilor si conditiilor PushInstruments pentru utilizarea serviciilor dă dreptul PushInstruments, de a suspenda imediat dreptul Clientului de utilizarea a acestora fără restituirea sumelor deja plătite;

5. Orice dispută financiară asociata cu un cont PushInstruments acordă acestuia din urmă dreptul de suspendare a serviciilor aferente până la soluționarea disputei. PushInstruments își rezervă în mod expres dreptul de a modifica tarifele percepute pentru Serviciile sale, cu o notificare prealabilă trimisă Clientului. În cazul în care Clientul nu este de acord cu o astfel de schimbare a tarifelor, aceasta poate anula Serviciile oricând.TAXE

PushInstruments nu va fi răspunzător pentru orice fel de taxe sau alte forme de palti ce rezultă în urma achizițiilor efectuate prin utilizarea serviciilor PushInstruments. Clientul este de acord să își asume întreaga responsabilitate pentru toate impozitele și taxele de orice natură asociate cu astfel de produse vândute.

Clientul este de acord să nu utilizeze serviciul pentru:

1. A incarca, posta, difuza sau transmite în orice mod orice continut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomniator, invaziv pentru intimitatea altei persoane, de ură, sau rasial, etnic sau în alt mod inacceptabil;

2. A afecta in orice fel minorii;

3. A impersona orice persoană sau entitate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, un oficial PushInstruments, lider de forum, ghid sau gazda sau de a prezenta fals sau în alt mod eronat afilierea dvs. la o persoană sau entitate;

4. A falsifica sau manipula modalitățile de identificare, în scopul de a ascunde, originea oricarui continut transmis prin intermediul Serviciului;

5. A incarca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice continut asupra caruia Clientul nu are dreptul de a il pune la dispoziția altora (cum ar fi informații privilegiate, informații confidențiale și de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a raporturile de muncă sau în cadrul acordurilor de confidențialitate, etc.);

6. A incarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice continut care incalca orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau ( "drepturi") ale oricărei părți;

7. A incarca, posta, transmite sau pune la dispoziție orice material publicitar sau materiale promoționale , cu excepția celor proprii și în nici un caz: junk mail, spam, scrisori in lant, scheme piramidale sau Ponzi, sau altele de acest fel;

8. A incarca, posta, transmite sau a pune la dispoziție orice material care contine virusi sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe destinate sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze functionalitatea oricarui software sau hardware sau echipament de telecomunicații în orice mod;

9. A perturba fluxul normal de dialog, sau să acționeze într-un mod care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a utiliza Serviciul sau de a avea acces la reteaua Internet;

10. A interfera cu sau intrerupe Serviciul sau serverele sau retelele conectate la Serviciu, sau nerespectarea cerintelor, procedurilor, politicilor sau regulamentelor rețelelor conectate la Serviciu;

11. A încalca în mod intenționat sau neintenționat orice lege aplicabilă local, național sau internațional, orice norme cu privire la orice schimb, precum și orice regulamente cu putere de lege;

12. A oferi sprijin material sau resurse ,sau a ascunde sau disimula natura, locația, sursa sau proprietatea, materialelor transmise prin utilizarea Serviciului, către orice organizațe desemnată, de către o autoritate abilitată la nivel national șau international, ca fiind o organizație teroristă;Clientul este de acord cu faptul că:

1. PushInstruments își rezervă dreptul de a furniza informațiile solicitate de autorități, în baza unor mandate valabile.

2. PushInstruments își rezervă dreptul de a verifica respectarea termenilor si conditiilor de către Client, iar acesta din urmă este de acord să coopereze la orice investigații rezonabile. Imposibilitatea de a coopera este un motiv de suspendare imediată a tuturor conturilor / serviciilor.

3. PushInstruments își rezervă dreptul de a deconecta orice site sau server considerat ca prezintă o amenințare de securitate pentru clienți, servere sau pentru rețeaua PushInstruments.

4. Deschiderea de conturi multiple pentru a ocoli orice restricții sau taxe stabilite de PushInstruments este un motiv de reziliere a tuturor serviciilor;

5. Durata minimă contractuală este cea afișată pe site sau menționată în contract și că aceasta nu poate fi micșorată in nici un fel;

6. Orice fel de datorie a Clientului față de PushInstruments se va stinge doar după achitarea sau onorarea integrală a acesteia;

7. PushInstruments nu oferă garanții de orice fel, indiferent dacă sunt exprimate sau implicite pentru serviciile pe care le furnizează. PushInstruments nu va fi responsabil pentru orice daune care pot fi suferite de Client, inclusiv pierderea de date rezultate din intarzieri, non-livrări sau întreruperi ale serviciului din orice cauza sau eroare sau omisiunea a Clientului. Orice răspundere a PushInstruments în fața Clientului se limitează în mod expres pentru orice fel de situație de non-accesibilitate doar la taxa lunară ,pro-rata, pentru timpul indisponibilității sistemului.MARCI & COPYRIGHTS

Clientul garanteaza că are dreptul de a utiliza mărcile comerciale și drepturile de autor aplicabile oricărui conținut și / sau produs care este pusa la dispoziție prin intermediul contului clientului și a Serviciului.

Clientul este de acord ca PushInstruments să folosească logo-ul organizației sale în lista de clienți PushInstruments și la alte locuri de pe site-ul și materialele sale de promovare (incluzând, dar fără a se limita la PushInstruments.com).DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA

Clientul trebuie să obțină oricare și toate aprobările și autorizațiile necesare pentru a îi permite în mod legal să facă uz de toate și de orice drepturi de proprietate intelectuală pentru materialele transmise prin intermediul Serviciilor, inclusiv, fără a se limita la, consințământul cu privire la numele de domeniu utilizat sau a conținutului de pe site-ul web al acestuia.

Clientul și PushInstruments vor avea drept comun de utilizare făra limită de timp, teritoriu sau jurisdicție pentru toate datele obținute, în urma utilizării serviciilor PushInstruments de către Client, de la și despre vizitatorii care accesează site-urile Clientului sau care primesc notificări de la Client.HARDWARE, ECHIPAMENTE, & SOFTWARE

Clientul este responsabil pentru și trebuie să furnizeze toate echipamentele necesare: telefon, calculator, hardware și echipamente de software și servicii necesare pentru a avea acces la Serviciile PushInstruments. PushInstruments nu oferă nici o garanție sau asigurare că echipamentele Clientului vor fi compatibile cu serviciul PushInstruments.CONTINUT PENTRU ADULTI

Deoarece Internetul este un instrument de comunicare la nivel mondial, si avem clienti din aproape fiecare țară din lume, este dificil să definim exact ceea ce este considerat "material pentru adulți". Cu toate acestea, nu este rolul nostru de discriminare împotriva celor care aleg să utilizeze conținut pentru adulți sau materiale conexe. Acestea fiind spuse, există încă multe motive pentru care PushInstruments este obligată să creeze o politică pentru site-uri pentru adulți pentru toți utilizatorii PushInstruments.

Ce considerăm "Material pentru adulți"? Exemple de asemenea materiale includ, fără a se limita la, următoarele:

1. Orice site ale cărui venituri se provin parțial sau integral de la conținutul său pentru adulți.

2. Fotografii sau clipuri video care prezintă nuditate frontal, bărbați sau femei în scopuri non-științifice sau non-artistice.

3. Hiperlinkurile către site-uri pentru adulți, inclusiv, dar fără a se limita la site-urile care încalcă aceste politici.

4. Site-urile care au forumuri de discuții prin care să împărtășească informații, care sunt "pentru adulți".

5. Site-urile care vând sau promovează material "pentru adulți", incluzând, dar fără a se limita la jucării pentru adulți.MODIFICARE TERMENI si CONDITII

PushInstruments poate revizui acești termeni si condiții pentru utilizarea serviciilor sale, în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui serviciilor sale, sunteți de acord să respectați versiunea curentă, a acestor Termeni și condiții de utilizare a Serviciilor. Cu excepția celor prevăzute în mod expres aici, prezentul acord, inclusiv orice alte contracte încorporate prin referință, pot fi modificate numai dacă sunt convenite de părți printr-un amendament scris semnat de ambele părți. Părțile convin că orice modificări ale serviciilor pot fi convenite prin intermediul comunicațiilor electronice, care sunt recunoscute de către reprezentanții autorizați pentru ambele părți. În cazul în care una dintre părți nu reușește să-și exercite, sau întârzie exercitarea, a oricărui drept, cale de atac sau putere stabilite în prezentul acord, acest lucru nu trebuie interpretat ca o renunțare la acest drept, cale de atac sau de putere, în temeiul prezentului acord.FORȚĂ MAJORĂ

Cu excepția plății taxelor de către Client, în cazul în care activitatea oricărei părți a prezentului acord este împiedicată, întârziată sau afectată până când devine impracticabilă din cauza oricărei inundații, revoltă, foc, măsuri judiciare sau guvernamentale, conflicte de muncă, act de la Dumnezeu sau orice alte cauze în afara controlului uneia dintre părți, aceasta parte va putea să suspende Serviciile până la remedierea situației.LEGEA CARE GUVERNEAZĂ

Prezentul acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania.REVIZII CONTRACT

Revizuirile la prezentul Contract vor fi considerate acceptate de Client la reînnoirea serviciului, în conformitate cu secțiunea - Condiții financiare.CESIUNE

Clientul nu poate transfera prezentul contract fără acordul scris al PushInstruments.CONTRACT

Acești Termeni și condiții constituie întregul contract și înțelegerea părților. Orice schimbări sau modificări ale acestor Condiții de furnizare a serviciilor se consider ca fiind convenite de ambele părți cu ocazia reînnoirii serviciilor.

© 2017-2024 PushInstruments.com